Telia Care Integrator – spindeln i det digitala vårdnätet

När en kommun eller landsting använder Telias Healthcare-tjänster kan du vara förvissad om att de fungerar i samverkan med befintliga IT-system. Telia Care Integrator innehåller mjukvara, integrationsplattformar och integrationsexpertis för att knyta samman Telia Healthcare-tjänster med de befintliga it-systemen hos din organisation. Du behöver inte vara orolig att infrastrukturen ska bli fragmenterad.

Vi på Telia står självklart redo att hjälpa till med vår expertis för att säkerställa ett lyckat införande av Telia Healthcare-tjänsterna

Exempel på expertisområden som ingår i Telia Care Integrator

  • Teknisk konsulting och Integration - Utifrån era önskemål kan Telia integrera tjänsten med IT-system eller applikationer hos organisationen.
  • Projektledning - Planera och driva införande er nya kommunikationslösning och dess tillhörande komponenter.
  • Uppföljning och konfiguration - Telias tekniska konsult går igenom inställningar och policys tillsammans med er.
  • Utbildning, Slutanvändare och Digital användarguide - Telia kan leverera Digitala Användarguider anpassade utifrån era behov och lösning
  • Utbildning, Slutanvändare – lärarledda ”Teach the Teacher” - Utbildningar på plats hos er.
  • Rådgivning och stöd vid införande i organisationen - Telias erfarna verksamhetsutvecklare kan avropas för förstudier och rådgivning eller vid stöd vid införande av den nya lösningen hos er.
  • Framtagning av mobilstrategi