Detta är Telia Healthcare

Telia Healthcare skapar närhet mellan individen och vårdgivaren, genom en kommunikationslösning som möjliggör effektivare vård och ett friskare liv.

 

 

Vår vision är att skapa närhet till vård och öka livskvalitet med hjälp av rätt teknik. Detta ger mer vård för samma peng vilket gynnar både individ och vårdgivare. När brukarna blir delaktiga i vården så kan vi undvika onödiga merkostnader och kan genom ökad effektivisering se till att fler brukare får den vård de behöver utan att behöva öka resurserna. Om man blir sjuk ska man kunna vårdas i hemmet så länge som möjligt på ett tryggt sätt.

Varför ska ni välja Telia som leverantör?

Telia är en helhetsleverantör av kommunikationstjänster och vi leder utvecklingen av det nya digitala samhället i Sverige. Just nu investerar vi 15 miljarder bara i Sverige för att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen för kommunikation. Det är ju så att en fungerande infrastruktur med access, säkerhet och hög tillgänglighet är en förutsättning för en modern vårdapparat. Med de olika lösningar vi på Telia erbjuder så vet vi att vi kan nå ut till hela Sverige.

De tjänster som vi erbjuder i Telia Healthcare gör att organisationer kan öka verksamhetsnyttan från sina kommunikationstjänster. Detta leder till att de kan spara såväl tid som pengar, samtidigt som tjänsterna sätter individen (brukaren, patienten eller den anställde) i centrum.

Tjänsterna inom Telia Healthcare utvecklas så att de är robusta, möter vårdens krav på såväl hygien (t ex hårdvara), säkerhet (t ex övervakning dygnet runt) samt patientsäkerhetsmässigt. De är också harmoniserade med de nationella e-hälsoinitiativen, Handlingsplan 2013-2018 och den Digitala agendan för Sverige.

Telia Healthcares tjänster är vidareutvecklingar av Telias befintliga och väl beprövade tjänsteplattformar och produkter. I vissa fall kompletteras de med lösningar från utvalda underleverantörer.

Våra erbjudanden