Hur få ut den fulla samhällsnyttan av digitala välfärdstjänster?

De stora samhällsekonomiska utmaningarna som följer med att fler människor lever allt längre är omfattande. Hur kan vi nyttja digitala välfärdstjänster för att höja livskvaliteten hos äldre och sjuka samtidigt som vi motverkar pressen uppåt på kostnaderna för vård och omsorg?

Denna artikel/video publicerades i samband med Almedalsveckan 2015.

Hur stor är nyttopotentialen av de digitala välfärdstjänsterna? På vilka områden finns störst möjligheter? Vilka omställningar krävs av organisationen och personalen inom vård och omsorg för att få ut de fulla samhällsekonomiska vinsterna av den digitala hälsovården?

 

Röster från seminariet "Hur få ut den fulla samhällsnyttan av digitala välfärdstjänster?"

Medverkande

Niklas Sundler, ansvarig Telia Healthcare, (moderator).
Bettina Kashefi, chefsekonom, SKL.
Carina Nordqvist Falk, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne.
Henric Schildt, expert hälso- & sjukvård, Acando.
Anna Isacson, rådgivare hälso- och sjukvård, Ernst & Young.