Hälsoskapande för ung och gammal med digital teknik

Allt fler lever allt längre. Både individ och samhälle har allt att vinna på att vi är friska längre. Hur kan digitala hjälpmedel bidra till ökad aktivitet och leda till fler år med bättre hälsa?

Denna artikel/video publicerades i samband med Almedalsveckan 2015.

I seminariet ger analysföretaget Kairos Future oss vägledning till framtidstrenderna inom friskvård och hälsa. Telia Healthcare premiärvisar data från ett hälsoprojekt riktat till seniorer som syftar till att inspirera till regelbunden aktivitet. Deltagarna i hälsoprojektet bär uppkopplade digitala aktivitetsclip som stimulerar till ökad rörelse. Ett antal deltagare i seminariet bjuds in att själva pröva aktivitetsclipen.

Medverkande

Mats Olsson, ansvarig för hälso- och sjukvård, Kairos Future (moderator).
Niklas Sundler, ansvarig Telia Healthcare.
Carina Nordqvist Falk, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne.
Per Mosseby, chef för digitalisering, SKL
Petra Lindskog, kommunikationschef, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Läs mer