Digitalt vårdrum

Mötet mellan vårdpersonal och patienter bygger på förtroende och ska alltid kännas tryggt. I takt med att vården digitaliseras är det viktigt att kunna erbjuda samma trygghet även online. Med tjänsten Telia Digitalt Vårdrum skapas nya förutsättningar där patienter kan träffa läkare och sjuksköterskor från sitt lokala sjukhus eller vårdcentral via videomöte på ett säkert sätt.

✓ Digitala och personliga patientmöten via app eller dator
✓ Effektivisera möten med anpassad vård
✓ Ökad flexibilitet och tillgänglighet till vård för patienten

Kontakta mig

Närproducerad vård på patientens villkor

"I Sverige görs 300 000 vårdbesök varje dag. Genom Telia digitalt vårdrum kan 10 procent av dessa digitaliseras."

Det digitala vårdmötet i tre enkla steg

För vårdgivare

Portalen

För besökaren

Autentisering

Videomötet

Digitala vårdrummet

Jag vill boka ett möte

Telia Healthcare

Digital vårdplanering