"I Sverige görs 300 000 vårdbesök varje dag. Genom Telia digitalt vårdrum kan 10 procent av dessa digitaliseras."

Trygg och enkel vård med närproducerat videomöte

Mötet mellan vårdpersonal och patienter bygger på förtroende och ska alltid kännas tryggt. I takt med att vården digitaliseras är det viktigt att kunna erbjuda samma trygghet även online. Med tjänsten Telia Digitalt Vårdrum skapas nya förutsättningar där patienter kan träffa läkare och sjuksköterskor från sitt lokala sjukhus eller vårdcentral via videomöte på ett säkert sätt. Patienten genomför videomötet via en app eller dator.


✓ Närproducerad digital vård. Vårdgivaren äger själv sitt digitala vårdrum.

✓ Möjliggör ett personligt digitalt möte mellan patienten och sin läkare.

✓ Läkaren och sjuksystern får ett nytt sätt att träffa sin patient, och för patienten ökar flexibiliteten och tillgängligheten till vård.

TELIA DIGITALT VÅRDRUM

NÄRPRODUCERAD VÅRD PÅ PATIENTENS VILLKOR

Telias digitala vårdrum hjälper dig som vårdgivare att möta patientens förväntan på tillgänglighet i digitala kanaler, och uppdaterar det ofta eftersatta digitala stödet i system och verktyg. Dessutom håller det nere kostnader som uppstår när andra alternativ fakturerar landsting. Med Telia digitalt vårdrum skapar ni er egen tjänst för digital vård.

Det digitala vårdmötet i tre enkla steg

För vårdgivaren

Portalen

Vårdgivaren loggar in i portalen genom valfri autentisiering. Därefter presenteras en lista på besökare som väntar på att delta i ett möte. Agenten väljer en gäst och ansluter till mötet via webbläsare eller desktop-applikation. Vårdgivaren är alltid mötets administratör.

För besökaren

Autentisiering

Så fort besökarens besök har bekräftats så skickas en statisk URL. När besökaren sedan klickar in sig på länken ombeds hen att autentisera sig med BankID. Efter autentiseringen kopplas besökaren vidare till ett digitalt väntrum tills det att mötet startar.

Videomötet

Digitala vårdrummet

Anslutningen för videomötet kan ske via dator, surfplatta eller mobil. Det finns flera fördelar med detta:
• Högsta möjliga säkerhet
• Enkel användarupplevelse
• Tillgänglig där patienten finns