"Förutom att vi höjer vårdkvaliteten för patienten, kan vi även göra stora samhällsekonomiska vinster."

Effektivare vård med digital vårdplanering

Inte sällan är det många roller inblandade i en vårdplanering – nuvarande och nästföljande vårdgivare, läkare, biståndshandläggare, patienten själv och dennes anhöriga. Att få ihop ett möte där alla ska ses kan ha sina utmaningar, främst tidsmässigt och geografiskt. Med tjänsten Digital Vårdplanering kan vårdpersonal medverka från sin arbetsplats, patienten där den är och anhöriga oavsett var de bor.

Telia Digital Vårdplanering

Krymp avståndet – personligen och geografiskt

Telias digitala vårdplanering gör att du som vårdgivare kan sammanföra alla inblandade runt en patient snabbt och enkelt, samt frigöra arbetstimmar som kan läggas på annat. Dessutom håller det nere kostnader som uppstår vid resor, minskar miljöpåverkan.

För vårdgivaren

Portalen

Vårdgivaren loggar in i portalen med etablerad autentiseringslösning. Därefter presenteras en lista på besökare som väntar på att delta i ett möte. Agenten väljer en vilka som skall delta i mötet och ansluter till mötet via webbläsare eller desktop-applikation. Vårdgivaren är alltid mötets administratör.

För besökaren

Autentisiering

Så fort besökarens besök har bekräftats så skickas en statisk URL. När besökaren sedan klickar in sig på länken ombeds hen att autentisera sig med BankID. Efter autentiseringen kopplas besökaren vidare till ett digitalt väntrum tills det att mötet startar.

Videomötet

Digital vårdplanering

• Högsta möjliga säkerhet
• Enkel användarupplevelse
• Tillgänglig där patienten finns

Erbjudande

Kontakt för mer information om Telia Digital Vårdplanering

Jan Ribe
Ansvarig ProCare
0703438550
jan.ribe@teliacompany.com