Telia digital vårdplanering

"Förutom att vi höjer vårdkvaliteten för patienten, kan vi även göra stora samhällsekonomiska vinster."

Effektivare vård med digital vårdplanering

Telia Digital Vårdplanering

Krymp avståndet – personligen och geografiskt

För vårdgivaren

Portalen

För besökaren

Autentisiering

Videomötet

Digital vårdplanering

JAG VILL BOKA ETT MÖTE