Rapport:
Nätverk och säkerhet
i framtiden

Idag gör den allt mer komplexa IT-infrastrukturen oss mer sårbara. För att en verksamhet ska överleva framöver krävs full tillgång till ett snabbt och avbrottsfritt nätverk och till verksamhetens kritiska kommunikation.

I den här rapporten tar vi bland annat upp olika aspekter av nätverket som bärare av kritisk kommunikation, varför privata nätverk blir allt populärare och vad du bör tänka på för att få en nätverksinfrastruktur som klarar framtidens krav.

I rapporten får du veta:

  • Vilken data är viktig och kritisk för din verksamhet?

  • Finns det risker och sårbarhet i organisationen?

  • Har ni en säkerhetsstrategi för er kommunikation?

Kritisk kommunikation