Anmäl kabelskador

Om du upptäcker en skadad kabel eller ser skador på teleskåp är vi väldigt tacksamma om du hör av dig till vår nätleverantör Skanova via länken nedan. På så sätt kan vi se till att störningarna i telenätet blir färre.

Anmäl skadad kabel

Du kan också rapportera in skador till Skanova Nätcenter via mail (natcenter@skanova.se) eller med appen "Skanova skadeanmälan" som du gratis kan ladda ner till din iPhone eller Androidtelefon från iTunes App Store och Google Play.

Vid akuta ärenden - vid skador på egendom eller fara i exempelvis trafiken.
Telefonnummer: 020 50 50 00 (dygnet runt)

Om skadan påverkar dina egna tjänster

Om du upptäckt en skada på teleskåp eller kablar som du misstänker påverkar dina egna abonnemang och tjänster ska du felanmäla dina tjänster till oss.

Felsök och felanmäl