Anmäl kabelskador

Om du upptäcker en skadad kabel eller ser skador på teleskåp är vi väldigt tacksamma om du hör av dig till vår nätförvaltning via länken nedan. På så sätt kan vi se till att störningarna i telenätet blir färre.

Anmäl skadad kabel

Du kan också rapportera in skador till Nätcenter via mejl natcenter@skanova.se

Vid akuta ärenden - Vid trafikfara eller fara för tredje man.
Telefonummer: 020 50 50 02

Om skadan påverkar dina egna tjänster

Om du upptäckt en skada på teleskåp eller kablar som du misstänker påverkar dina egna abonnemang och tjänster ska du felanmäla dina tjänster till oss.

Felsök och felanmäl