Fastighetsägare, samfälligheter och bostadsrättsföreningar

Fastighetsägaringången är till för dig som har fastigheter som är fiberanslutna och som har ett avtal gällande tjänsteleveranser till de boende i fastigheten. Vi hjälper dig med tilläggsbeställningar och frågor på befintliga avtal. Har du driftstörningar i gruppanslutningen kan du felanmäla detta. Vi hjälper till med frågor omkring fakturor som vi har skickat dig eller om du har frågor gällande pågående leveranser.

Endast fastighetsägaren, samfälligheten eller av bostadsrättsföreningen auktoriserad kontaktperson/avtalsansvarig för befintligt avtal kan ringa Fastighetsägaringången.

Telefonnummer: 020-30 00 60

- Val 1 Beställning
Tilläggsbeställning, befintligt avtal
Frågor, befintligt avtal
Telefontid: Vardagar 09.00-15.30

- Val 2 Felanmälan
Endast av fastighetsägaren, samfälligheten eller bostadsrättsföreningen auktoriserad kontaktperson eller avtalsansvarig kan gruppfelanmäla. Service utförs enligt tecknat avtal.
Gruppfelanmälning på fiber och kabel-tv
Fastighetsstyrning
Telefontid: Vardagar 08.00-22.00, lördag och söndag 09.00-20.00, övriga helgdagar 09.00-17.00

- Val 3 Fakturafrågor
Telefontid: Vardagar 08.00-17.00

- Val 4 Pågående leverans av fiberanslutning och kabel-tv
Du som kontaktperson för fastighetsägare, samfälligheten eller bostadsrättsföreningen kan vända dig hit för frågor gällande pågående leverans av fiberanslutning och kabel-tv.
Telefontid: Vardagar 09.00-15:30

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark