Trendblad

År 2030 kommer vi ha klivit in i en ny era som kännetecknas av att allt fler saker är uppkopplade och där allt mer information används för att skapa nytta på olika sätt. Från vardagliga saker, som att undvika trafikstockning och hitta parkering, till tjänster som syftar till att rädda livet på oss.  
 
Så hur kommer det att se ut 2030? Hur tror de som jobbar med tekniken dagligen att det skulle kunna se ut. Vi utmanar våra experter att lyfta blicken från tekniken och istället spana på hur människor och miljö kommer att påverkas av att digitaliseringen flyttar in i ännu fler delar av våra liv.  

Hållbar automation