Koppla upp - analysera - effektivisera

I den här lösningsguiden utforskar vi uppkopplingens möjligheter inom industri och i fastighetsbranschen. Inom båda dessa områden finns det gott om möjligheter att använda mätvärden för att nyttja resurser på ett smartare och mer hållbart sätt, och för att optimera fastighetsdrift och flöden samt öka kundnöjdhet

Industrier och fastigheter

I lösningsguiden läser du om bland annat:

Hållbara fastigheter och kundnöjdhet

Ny nätverksteknologi ger nya möjligheter

Effektivare underhåll

Vill du veta mer?

Hållbar automation

IoT - Internet of Things

Nätverk som tjänst