{ "config":{ "postService": "pardotPostService", "preService": "", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Prospects", "gaEventLabel": "Framtidens kundmöte 2016", "formLink": "/l/280622/2017-02-22/2nfmy6", "version": "1.0.0" }, "labels":{ "header": "LÄS RAPPORTEN OM FRAMTIDENS KUNDMÖTE", "subtext": "Alla verksamheter måste anpassa sig till de nya kundbehoven och kundupplevelsen är helt avgörande. I rapporten Framtidens kundmöte, framtagen av Telia i samarbete med Arthur D. Little, kan du läsa mer om hur du säkrar det avgörande kundmötet.", "submitLabel": "LADDA NER NU", "submittingLabel": "LADDAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Ja, jag godkänner att Telia får lagra min data för att kunna skicka mig relevant information.", "completedText": "Tack för ditt intresse! Vi skickar rapporten till din e-postadress." }, "model": [ { "label": "E-postadress", "internalName": "email", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["email","required"], "syntaxHint": "", "width": "full", "options": [] } ] }