Frågor & Svar: Avveckling av Telia Link-tjänsterna samt prisändring av Anatel

Vad gäller för mig?

Jag har ett särskilt avtal hur påverkas jag av avvecklingen och den kommande prishöjningen?

Den 1 januari 2014 höjer vi priset för tjänsten Telia Link Anatel enligt de allmänna villkoren för kommunikationstjänster. Du som omfattas av denna prishöjning och väljer att ha kvar din nuvarande tjänst efter prishöjningen den 1 januari 2014 kommer att få en högre prisbild så länge tjänsten tillhandahålls. Gällande avtal påverkas inte av förändringarna förrän de löper ut.

Gällande avtal påverkas inte av förändringarna förrän de löper ut. Om du har ett tidsbestämt avtal som sträcker sig längre än 31 december 2014 gäller dock ditt avtal för hela avtalstiden. Avtalen kommer inte att förlängas efter att de löpt ut.

Hur vet jag att jag berörs och vilken tjänst det gäller?

Berörs du som kund av avvecklingen så fick du ett informationsbrev under april 2013. En del kunder fick brev redan under hösten 2012. Känner du dig osäker på om du som kund berörs eller vilken tjänst som avses är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 020-305050. Ett tips; kontrollera gärna fakturan först om det finns någon hänvisning till berörda tjänster.

Vad finns det för tjänster eller produkter som ersätter den lösning jag har idag?

 Användningsområdet för tjänsterna som ska avvecklas är brett och därför är det svårt att peka ut en enskild produkt. Vi har ett brett tjänsteutbud som tillgodoser olika kundbehov med speciella funktioner, gränssnitt, kapacitet etc. Det är ett komplett utbud vi erbjuder för att du som kund ska hitta ett alternativ som uppfyller just dina behov.

Avveckling

Vilka tjänster avvecklas?

Det är Telia Link-tjänsterna Anatel, Digitel samt X-line 1 och 2 som i huvudsak används för röstsamtal, larm, övervakning, M2M, samt dataöverföring och kommunikationsradio. Tjänsterna har funnits sedan 80-talet och är kopparbaserade lösningar med analogt gränssnitt. Namnen på tjänsterna har varierat och du kanske känner dig mer hemma med de äldre namnen som Hyrd förbindelse, Hyrd nationell ledning, Utflyttad anknytning eller Förbindelseledning.
OBS! X-line 3, Telia Link Koppar och Telia Link Opto påverkas ej.

Varför avvecklas tjänsterna?

I takt med att vi tar fram nya lösningar som du ska kunna lita på, vara lätta att använda och prisvärda tar vi även bort en del äldre produkter. De tjänsterna vi nu avvecklar är baserade på föråldrad och kostsam teknik och som allt färre efterfrågar. Därför avvecklar vi och hoppas att du finner ett alternativ som passar dina behov och kanske ger dig det lilla extra.

När sker avvecklingen?

Den 1 november 2012 slutar vi sälja tjänsterna. Avvecklingen kommer att ske senast vid årsskiftet 2014/2015. Information angående avvecklingen samt prisändringen skickades ut till er i form av ett informationsbrev i april 2013. De nya priserna för Anatel kommunicerades i det brev som gick ut i oktober 2013.

Kan jag använda tjänsterna fram till avvecklingen?

Från och med säljstoppet den 1 november 2012 fram till avvecklingen fungerar tjänsterna som vanligt och du kan använda dem precis som vanligt. Det är dock ej längre möjligt att göra nybeställningar, flytta, överlåta eller att uppgradera tjänsterna. Du kommer att få mer information om när dina anslutningar/tjänster berörs beroende på din avtalstid.

Men det du kan göra redan nu är att kika telia.se/foretag/losningar för att börja fundera på alternativa lösningar. Vill du diskutera alternativen mer ingående med en av våra säljare kan du alltid vända dig till vår kundtjänst (020-305050) eller din säljare för mer information och få tips på lösningar. Notera att en prishöjning kommer att ske för de Telia Link Anatel som finns kvar efter 1 januari 2014. Berörda kunder kommer att få information minst 3 månader innan höjningen träder i kraft.

Prisändring

Varför ändras priset på Telia Link Anatel?

Den senaste prishöjning skedde så långt tillbaka som 1994 och skulle naturligtvis har justerats flera gånger under årens lopp. Nu justerar vi priserna så att vi kommer i rätt nivå, vilket alltså borde ha gjorts för länge sedan.

Vad är de nya priserna för Telia Link Anatel efter höjningen?

 De nya priserna är enligt följande:
Förbindelser som är kortare än 6km (<6 km):

  • 2-trådig förbindelse: 895 kr/kvartal exkl. moms
  • 4-trådig förbindelse: 1885 kr/kvartal exkl. moms
  • Övriga förbindelser höjs med 10%. Höjningen baseras på tidigare listpriser.
    Undantaget till ovan är förbindelser som ligger i Telia Link Avtal och som är längre än 6km (>6 km); dessa förbindelser berörs inte då de redan har ett marknadsmässigt pris.

Från och med när gäller de nya priserna för Telia Link Anatel?

Priset höjs från och med 1 januari 2014

Jag har ett gällande avtal, kommer jag att få ett högre pris?

Nej, ni som har avtal som avser Telia Link Anatel kommer inte att påverkas av prisjusteringen.

Varför har jag fått en ny faktura med ett nytt pris för Anatel? / Varför har jag fått ett brev angående högre pris på Telia Link Anatel?

Anatel är produktnamnet för hyrda analoga teleförbindelser med många och skiftande användningsområden. Några exempel är kontorsväxlar, larmöverföring och talkommunikation. Enligt våra uppgifter så har ni Anatel-förbindelser. Det här brevet angående ändrat pris på Telia Link Anatel har skickats ut till kunder som har en eller flera Anatel-förbindelser som påverkas av prisjusteringen.

Jag sade upp mina Telia Link Anatel förbindelser tidigare i år, varför får jag en faktura nu?

Det kan vara så att fakturan hunnit producerats innan Er annuleringsorder hunnit registrerats och därför har ni då hunnit få fakturan. Fakturan kommer att krediteras.

Jag vill inte betala det nya priset för Telia Link Anatel, vilka alternativ har jag?

Ni kan välja att byta till en annan tjänst inom Telia. I detta fall utgår uppsägningstiden på 3 månader och du som kunde behöver således ej betala efter att bytet till den nya tjänsten skett.

Ni kan även välja att säga upp den gamla tjänsten. Ni har betänketid från att ni erhållit brevet om prisavisering fram till och med den 2 december för att besluta om de nya priserna accepteras eller inte. Om ni väljer att säga upp Telia Link Anatel för att undkomma de nya priserna, måste ni säga upp tjänsten senast den 2 december. Uppsägningen kan ske både skriftligen via mail eller muntligt per telefon.

Jag har sagt upp dessa Anatel-förbindelser sedan långt tillbaka varför får jag en faktura?

Även fast förbindelserna varit uppsagda sedan en tid tillbaka, och ni som kund inte fått någon faktura, så kan era förbindelser finnas kvar i några av våra stödsystem. Vi beklagar att ni nu får ut fakturan, men vi har utgått från att de förbindelser som finns registrerade användas. Vi krediterar givetvis fakturan och säkerställer nu att era förbindelser rensas ut.