Frågor & Svar: Avveckling av Telia DUO

Vad gäller för mig?

Kan jag använda tjänsterna fram till avvecklingen?

Fram till avvecklingen kan du använda tjänsten som vanligt, men inte förnya, flytta eller ändra i dina befintliga tjänster. Du kommer att få mer information om när dina anslutningar/tjänster berörs beroende på din avtalstid.
 

Hur vet jag att jag berörs och vilken tjänst det gäller?

Vissa kunder har redan fått information och vi kommer kontakta alla berörda kunder med start hösten 2013.

Boka gärna en tid med någon av våra företagsrådgivare på telia.se/foretag för att hitta rätt helhetslösning för dina behov. Du kan också kontakta din säljare på Telia, din återförsäljare, eller kundtjänst på 020-30 50 50

Vad finns det för tjänster eller produkter som ersätter den lösning jag har idag?

Användningsområdet för tjänsterna som ska avvecklas är brett och därför är det svårt att peka ut en enskild produkt. Vi har ett brett tjänsteutbud som tillgodoser olika kundbehov med speciella funktioner, gränssnitt, kapacitet etc. Det är ett komplett utbud vi erbjuder för att du som kund ska hitta ett alternativ som uppfyller just dina behov.

Avveckling

Vilka tjänster avvecklas?

ISDN DUO samt tjänsterna Payway och Safeway ska avvecklas. ISDN Multi och ISDN DA10 tillhandahålls som vanligt.

Varför avvecklas tjänsterna?

I takt med att vi tar fram nya lösningar som du ska kunna lita på, vara lätta att använda och prisvärda tar vi även bort en del äldre produkter. ISDN DUO tillhör en av de tjänster som allt färre efterfrågar och det blir alltmer kostsamt att tillhandahålla. Telia arbetar kontinuerligt med att förnya utbuded med moderna, konstadseffektiva och flexibla tjänster för att möta kundernas behov.

När sker avvecklingen?

Den 1 april 2013 slutade vi sälja tjänsten. Avvecklingen kommer att ske vid årsskiftet 2014/2015.

Kan jag använda tjänsterna fram till avvecklingen?

Från och med säljstoppet den 1 november 2012 fram till avvecklingen fungerar tjänsterna som vanligt och du kan använda dem precis som vanligt. Det är dock ej längre möjligt att göra nybeställningar, flytta, överlåta eller att uppgradera tjänsterna. Du kommer att få mer information om när dina anslutningar/tjänster berörs beroende på din avtalstid.

Men det du kan göra redan nu är att kika telia.se/foretag/losningar för att börja fundera på alternativa lösningar. Vill du diskutera alternativen mer ingående med en av våra säljare kan du alltid vända dig till vår kundtjänst (020-305050) eller din säljare för mer information och få tips på lösningar. Notera att en prishöjning kommer att ske för de Telia Link Anatel som finns kvar efter 1 januari 2014. Berörda kunder kommer att få information minst 3 månader innan höjningen träder i kraft.