VINN EN DIGITAL ANALYS

Tävla och vinn Telias digitala analys för att ta reda på företagets digitala mognadsgrad och för att leverera en kundupplevelse i linje med de behov som era kunder/medborgare har. Analysen görs på de förväntningar och krav som medarbetaren/medborgaren/kundens olika perspektiv resulterar i. Genom intervjuer eller workshops sammanställer vi användargruppernas olika krav. Tiden för genomförande till sammanställning är cirka tre veckor1.

För att tävla vänligen motivera hur ditt företag kan dra nytta av analysen:

Jag samtycker till att Telia Company samlar in och lagrar mina personuppgifter för att meddela om eventuell vinst som sedan raderas.

Bidraget lämnas in till en Teliaanställd under eventet Telia Connect2Customers 2016 den 21:a november 2016. Vinnaren2 utses genom att en jury bestående av Teliaanställda utser den bästa motiveringen i december som blir kontaktad enligt ifyllda kontaktuppgifter.

1Till ett värde av 25 000 SEK. 2Ett företag kommer utses som vinnare.

ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER

1.    Anställda på Telia, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga och familjemedlemmar får inte deltaga i tävlingar som arrangeras av Telia.

2.    Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren.

3.    Om inte annat anges ansvarar Telia inte för extra kostnader i samband med vinsten.

4.    Telia står ej för reseförsäkring vid vinst av resa. Det åligger vinnaren/arna själva att teckna relevant försäkring för aktuell resa såvida inget annat anges.

5.    Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

6.     Telia förbehåller sig rätten till motiveringarna.