Träffa Telia på Strategitorget Kommuner 2017

Erbjudande

Telia är även detta år en sponsor till eventet Strategitorget Kommuner, arrangerat av Management Events. Ett event som är till för högsta ledningen och IT-chefer samt finans- och administrativa chefer från de största kommunerna.

Datum: 24-25 oktober
Plats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm

Välkommen att utbyta tankar med kollegor och stärka ditt nätverk. Du kommer även lyssna på inspirerande presentationer och träffa lösningsleverantörer inom området.

Ämnesområden

  • Digitaliseringens betydelse för kommunernas förnyelse
  • Ledning och styrning - Har du makten att genomföra förändring?
  • Framtidens kommun - Hur skapar vi en mer attraktiv kommun med positiv näringsutveckling?
  • Rekrytering & kompetensförsörjning - Hur attraherar, behåller och utvecklar vi kompetens?
  • Strategisk kommunikation - Hur uppfattas din kommun?

Mer om Strategitorget Kommuner och hur du kan delta finns här.

 

MER INTRESSANT LÄSNING INOM SAMMA ÄMNE