{ "config":{ "postService": "pardotPostService", "preService": "", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Leads", "gaEventLabel": "C2B Live 2019", "formLink": "/l/280622/2018-11-28/3vzycbx", "version": "2" }, "labels":{ "header": "Din anmälan till livestream", "subtext": "", "submitLabel": "Skicka", "submittingLabel": "Skickar", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Jag godkänner att Telia lagrar denna data och skickar vidare informationen till tredjepart *", "completedText": "Tack – du är nu anmäld! Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan till Telia Connect2Business 2019 - Live via e-post. " }, "model": [ { "label": "E-postadress", "internalName": "email", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["email","required"], "syntaxHint": "", "width": "full", "options": [] } ,{ "label": "Förnamn", "internalName": "firstName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Efternamn", "internalName": "lastName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Företag", "internalName": "companyName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Titel", "internalName": "jobtitle", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Verksamhetsområde", "internalName": "businessArea", "inputType": "dropdown", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": ["","IT","Försäljning","Marknad/Kommunikation","Kundservice","Ekonomi","HR/Personal","Övrigt"] } ,{ "label": "Mobilnummer", "internalName": "phone", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["phoneNr",""], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ] }