MINIMÄSSA OM DIGITALA SVERIGE

I vår trädgård på S:t Hansgatan 9 har du möjlighet att i anslutning till seminarierna ta del av de innovativa projekt som vi och några av våra partners arbetar med och tycker är extra spännande att kunna visa på plats.

Kontakta oss om du vill boka en egen visning.

Erbjudande

Uppkopplat vattensystem

Telia demonstrerar Smart Infrastruktur genom ett uppkopplat vattensystem som illustrerar en stads vattenförsörjning.

• Hur blir en stad mer resilient (översvämning, olyckor)

• Hur kan invånarna blir mer gröna i användning av resurser som vatten, el, fjärrvärme

• Internet of Things som drivare i digitaliseringen av våra samhällen.

Hör även mer om intressanta och aktuella samverkansprojekt där Telia tillsammans med partners skapat innovation och utveckling; uppkopplade vattensystem.

Kontaktperson
Alexander Bernstål
070-497 29 51

Drönare med hjärtstartare

Drönare kontrollerad över 5G nätet. Förkortar insatstiden för behandling av hjärtstillestånd genom leverans av hjärtstartare.

Om en person med hjärtstillestånd kommer under behandling med hjärtstartare inom tre minuter ökar överlevnaden med 70 procent.

Ett forskningsprojekt samarbete med Ericsson och Karolinska Institutet.

Kontaktperson
Patrik Nilsson
076-125 96 51

Erbjudande

Blåljustjänster – framtidens digitala kommunikationssystem för polis och räddningstjänst

Demo: VR kontrollrummet och AR hjälpmedel för Polis och brandmän i fält skapar bättre överblick vilket leder till effektivare insatser som kan rädda fler liv.

Kontaktperson
Patrik Nilsson
076-125 96 51

Nya generationens kommunikationslösning för polis och räddningstjänst

Digitaliseringen av kommunikation, nu även för samhällskritiska tjänster.

• Telia utökar 4G nätets funktioner för telefoni med Push-to-Talk (PTT) funktioner motsvarande de komradiosystem som idag används inom samhällskritisk verksamhet och affärskritisk verksamhet.

• Push-to-Talk röst-tjänsten följer global standard och får samma höga kvalitetssäkring i 4G som vanlig 4G röst. Tjänsten fungerar också över 3G och WiFi.

• Överföring av bilder, video och ljus direkt i handenheten.

• Fungerar tillsammans med dagens Rakelsystem.

• Push-to-Talk kan användas i vanliga Smartphones, eller i speciella Smartphones med utökad PTT funktionalitet och tillbehör, och tålighet mot t.ex. vatten och stötar.

Kontaktperson
Patrik Nilsson
076-125 96 51

Erbjudande