UPPKOPPLADE MÄNNISKOR BEHÖVER INTE BLI PATIENTER

Ny uppkopplad teknik gör det möjligt att i realtid diagnostisera människor långt från vårdcentraler och sjukhus. Det leder till effektivare vård, lägre kostnader och mindre lidande.
Inspelat vid Telias Paviljong, Wisby Strand, Almedalen 2017.

Erbjudande

TEMA: HEALTH CARE

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att effektivisera vården och minska såväl lidande som kostnader. Redan innan vårdtagaren känner av symtom kan man genom till exempel uppkopplade sensorer upptäcka avvikelser och behandla dessa, utan att tids- och kostnadskrävande sjukvårdsbesök krävs. Utvecklingen innebär dock stora utmaningar för alla aktörer vad avser omställning och förmåga att förstå och implementera den nya tekniken. Hur använder man prediktiv dataanalys för att förbättra för patienterna och kunna ge mer vård för pengarna? Vilka samhällsvinster kan man förvänta sig?

Ta del av erfarenheter från proaktiv behandling av KOL och diabetes, som exemplifierar hur utmaningarna kan adresseras och vården bli mer förebyggande och proaktiv genom digital innovation.

 

Medverkande

Niklas Sundler, Director Healthcare, Telia

Ulf Hertin, Healthcare Lead, SAS Institute

Truls Sjöstedt, Grundare och VD, Brighter

Marie Ekelund, Ansvarig Utbildning & Livsstil, Riksförbundet HjärtLung


Moderator

Anna Frankzén Starrin