Släpp in alla i den digitala världen

Arbete, fritid och välfärd blir allt mer digitaliserat, men över en miljon svenskar saknar kunskap, förmåga eller teknik för att kunna ta del av den digitala världen. Hur ska vi komma tillrätta med den nya tidens utanförskap?
Inspelat vid Telias Paviljong, Wisby Strand, Almedalen 2017.

Erbjudande

TEMA: MER DIGITAL

Många kommuner jobbar idag hårt för att nå Regeringens bredbandsmål till 2020. Men för att målet ska nås och digitaliseringens möjligheter ska realiseras behöver invånarna tillräcklig kunskap, förmåga och teknik för att kunna ta del av dagens och morgondagens digitala tjänster. Idag lever många – i synnerhet äldre – i ett digitalt utanförskap.

– Hur gjorde Vara kommun för att alla invånare och företag skulle få erbjudande om fiber?

– Vad finns det för innovativa digitaliseringsmöjligheter för kommuner?

– Hur får vi fler kommuninvånare, framförallt äldre, att bli mer digitala? Ett konkret utbildningskoncept för äldre presenteras.

Ladda ned fiberrapporten 2017 här.


Medverkande

Mia Forsäng, Affärsutvecklare Digitalisering inom Telia Company (Svenska Stadsnät)

Per Mosseby, som fram till maj var digitaliseringsdirektör på SKL och som nominerade Vara till Årets IT-kommun

Joacim Damgard, VD på Microsoft som har sett resultatet av digitaliseringen i Vara kommun.