FRÅN EGOSYSTEM TILL EKOSYSTEM
– DIGITALISERINGEN KRÄVER SAMARBETE & INNOVATION

Kan Sverige behålla konkurrenskraften när digitaliseringen förändrar världen? Vilka krav ställs på innovation, förändringstakt och samarbete? Telia Sveriges VD Helene Barnekow ihop med bl.a. Sofie Lindblom, innovationschef på Spotify och Charlotte Brogren, Vinnovas generaldirektör ger svar.

Tid: 6 juli 08:30 – 10:00
Plats: Rosenhill St Hansgatan 9 i Visby/LIVE

Frukost på Rosenhill serveras från 08.00.

Digitaliseringen och allt hårdare global konkurrens ställer idag nya krav på såväl näringsliv som offentlig sektor. Förutsättningarna för svenskt innovationsarbete förändras snabbare än någonsin och nya, kreativa start-ups, mer etablerade företag och offentlig sektor behöver i allt större utsträckning samarbeta med varandra för att lyckas.

Välkommen till ett seminarium där representanter från offentlig sektor och privat näringsliv samtalar kring dessa nya förutsättningar, konkreta tips för hur vilken organisation som helst kan skapa ett framgångsrikt innovationsklimat och om hur samverkan kan fungera i praktiken. 

Medverkande
Hélène Barnekow, VD för Telia Sverige, VD Telia Sverige
Sofie Lindblom, Innovationschef Spotify
Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova
Ann Hellenius, CIO Stockholm stad
Rickard Damm, Innovationschef Telia Company

Moderator
Darja Isaksson, Ziggy Creative Colony

 

INTERVJUER MED DELTAGARE

INNOVATION ENLIGT SPOTIFY OCH DARJA ISAKSSON

LÄS MER