Hur kan flera dra nytta av digitaliseringen?

Hur kan fler dra nytta av den digitala infrastrukturen och utvecklingen av dagens och framtidens digitala välfärdstjänster?

Tid: 1 juli 13:00 - 14:15
Plats: Donnersplats 2

Det nationella målet är att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Dessutom ställer såväl medborgare som företag allt hårdare krav på bland annat kommuner och regioner att erbjuda en digital infrastruktur. Parallellt med detta utvecklas effektiva och avancerade digitala välfärdstjänster som kräver snabb och stabil uppkoppling. Hur säkerställer vi att så många som möjligt kan dra nytta av digitaliseringen? Vilka samarbetsmöjligheter finns och hur kan olika tekniker komplettera varandra? Hur ser utvecklingen av digitala välfärdstjänster ut – idag och i framtiden? Lyssna på goda exempel, experter, beslutsfattare och digitala nytänkare.

Medverkande

Malin Frenning, VD, Telia Sverige.
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri.
Darja Isaksson, grundare, Ziggy Creative Colony.
Stefan Wittlock, IT-chef, Hultsfreds kommun.
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande, Tyresö kommun.
Niklas Sundler, ansvarig Telia Healthcare.
 

Läs mer