En sjuksköterska ägnar 32 % av sin tid åt att söka information

VI KAN GÖRA DET SMARTARE

Få mer tid för dina patienter

HUR MÅR DEN SVENSKA VÅRDEN?

FRAMTIDENS VÅRD KRÄVER MER

REGION SKÅNE

TRYGGARE NEONATALVÅRD

Tjänster för vårdgivare

Tjänster för patienter

Inspiration

Digitaliseringens möjligheter för vården

Indoor Tracking frigör värdefull tid

App underlättar för IBD-patienter

VILL DU VETA MER OM VÅRA LÖSNINGAR INOM VÅRD OCH HÄLSA?