Virtuella vårdkontakter växer fram

I takt med att vi blir allt äldre ökar utmaningen för samhället att möta behovet av vård och omsorg – det märks redan nu i den svenska glesbygden. Virtuella hälsorum kan vara en del av lösningen, något som framgångsrikt testas i Jämtland.

Över hela världen väntar en stor utmaning för sjukvården när vi blir allt äldre. Vårdbehoven ökar, vilket blir extra utmanande i glesbygdsområden som i norra Sverige där det är långt mellan vårdinrättningarna. För två år sedan öppnade emellertid ett så kallat ”virtuellt hälsorum” i den lilla byn Slussfors, mittemellan Storuman och Tärnaby.

– Det fungerar som en självserviceanläggning, där patienterna tar prover på sig själva och kan få en första läkarkontakt på distans, berättar Peter Berggren, en av grundarna till Nordic Health Innovation (NHI).

Kontakt via videolänk
I det virtuella hälsorummet finns ett antal olika apparater som patienten kan använda för att exempelvis kontrollera blodtrycket eller ta blod-, blodsocker- och Waranprover. Rummet är obemannat men via en skärm och videolänk kan patienten ha direktkontakt med vårdpersonal, till exempel sin läkare.

– Det här innebär en otroligt förbättrad tillgänglighet för ett stort antal människor. Man kan få en ökad kontinuitet i kontakterna med sin husläkare på det här sättet, men det går förstås lika bra att ha kontakt med olika typer av specialister via videolänken.

Stora besparingar
Utöver förbättringarna för patienter går det även att göra stora samhälleliga vinster med distansoberoende teknik och virtuella hälsorum, enligt Peter Berggren. De största budgetposterna för de flesta svenska landsting är resor och hyrläkare, och de årliga kostnaderna för hyrläkare i Sverige uppgår till 3,4 miljarder kronor. [1]

– Om en av fem svenskar valde att göra hälften av sina läkarbesök i primärvården virtuellt, skulle detta medföra en årlig besparing på upp till 1,2 miljarder kronor. Om dessutom en av tre svenskar med kroniska sjukdomar skulle välja virtuella vårdlösningar skulle detta innebära en ytterligare årlig kostnadsbesparing på 369 miljoner kronor, förklarar Peter Berggren.

Hemifrån eller via mobilen
Han konstaterar att de har mycket goda erfarenheter från hälsorummet i Slussfors. Nu har även jämtländska Gällö fått ett virtuellt hälsorum och till hösten öppnar ett i Stugun. Planen är för närvarande att landets fyra nordligaste län tillsammans ska ett tjugotal liknande virtuella hälsorum.

– Det här är en ny plattform för vårdleverans. I framtiden kommer den här typen av funktioner kunna installeras i det egna hemmet eller utföras via mobilen, säger Peter Berggren.

Svenskt stöd i andra länder
Tekniken kommer även att kunna göra stor nytta på andra håll i världen.

– Vi jobbar med bland annat Indonesien och Kenya i dagens läge. Där har de stora problem med en hög mödradödlighet under graviditeten. I Sverige har vi bra system för att fånga upp riskgravida, vilket vi mycket väl kan göra via ett virtuellt rum, säger Peter och tillägger:

– Med den här tekniken kan vi alltså använda våra svenska vårdkunskaper för att förbättra den globala hälsan.

Foto: nihab.com

[1] Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/sigma/pressreleases/sigma-baeddar-foer-svenska-innovationer-inom-ehaelsa-som-kan-raedda-liv-1361899