VERKSAMHETSANALYS FÖR VÅRDEN

En konsulttjänst som ger insikt i verksamhetens nuvarande utmaningar och fulla vårdpotential. Du får en konkret handlingsplan som rekommenderar vad som bör förändras, hur verksamheten förändras och nå sin full apotential samt vilka vinster din verksamhet kan uppnå. En verksamhetsanalys är grunden för ett mer tids- och kostnadseffektivt arbetssätt där vårdpersonalen får mer patienttid och upplever mindre stress.

Här kan du läsa om
✓ Hur en verksamhetsanalys går till
✓ Varför du ska göra en verksamhetsanalys
✓ Hur Telia kan hjälpa till med en verksamhetsanalys

Hur en verksamhetsanalys går till

UPPSTART

NULÄGESANALYS

sammanställning

BEHOVS- OCH MÅLBILD

HANDLINGSPLAN

vill du veta mer?

Varför gör man en verksamhetsanalys?

vi har lång erfarenhet

Citat från kund

Avdelningschef, regionssjukhus

PRATA MED OSS

Hitta rätt