Rapport: Digitala lösningar avgörande del i modern sjukvård

Regeringens vision säger att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025. Men finns förutsättningarna för en digitalisering av vården?

Telia har tagit tempen på den svenska vården och här delar vi med oss av våra insikter om hur det står till i vården i allmänhet och vilka vinningar vården skulle kunna hitta med digitala lösningar och nya arbetssätt.

I rapporten läser du om bland annat

  • Utmaningen

    Därför är vård- och omsorgssektorn inte lika flexibel som flera andra sektorer.

  • Vägen framåt

    Så genomför vi omställningen tillsammans.

  • Tiden är nu

    Digitala alternativ är inte längre ”framtidens” vård.

Telia Healthcare