Slussar skapar bättre vård

Det kommer allt fler exempel på hur digitalisering inom vården kan öka både effektiviteten och kvaliteten. Digitala vårdslussar har testats framgångsrikt i London.

Digitala innovationer och metoder är helt nödvändiga för att vi ska kunna ha råd att upprätthålla en vård med god kvalitet framöver. McKinsey & Company beskriver i en ny rapport utvecklingen inom området, och konstaterar samtidigt att digitalisering av vården kan medföra besparingar på upp till 25 procent av de totala vårdkostnaderna fram till år 2025.

En viktig utgångspunkt är att identifiera digitala metoder som kan avlasta och frigöra tid för vårdpersonalen. Digitala vårdslussar är en sådan metod. Londonbaserade Hurley Group, med 20 vårdcentraler och sammanlagt 133 000 listade patienter, har genomfört ett sex månader långt pilotförsök med att slussa patienterna via webbplatsen innan de fysiskt uppsökte någon av mottagningarna.

Egenvård räckte för en femtedel
Den första instansen i deras vårdsluss – alltså webbplatsen – erbjöd patienterna information via ett diagnosverktyg som omfattade de 100 vanligaste symptomen, detta för att patienterna skulle kunna ställa en diagnos på egen hand.

Steget efter diagnosen var att rekommendera lämplig egenvård, vilket visade sig räcka för 18 procent av de patienter som annars hade planerat att boka in ett fysiskt besök på en vårdcentral. Närmare en femtedel ”onödiga” besök kunde därmed undvikas.

Nästa steg för övriga patienter var att kontakta en sjuksköterska för kompletterande råd – fortfarande utan att fysiskt ta sig till vårdcentralen – eller att boka en digital konsultation med en läkare. Ytterligare 60 procent av de kvarvarande patienterna var färdigbehandlade efter det.

Det sista steget i vårdslussen var att göra ett fysiskt besök hos en läkare, vilket således enbart omkring en tredjedel av de vårdsökande patienterna behövde göra.

Mer tid åt komplicerade ärenden
En uppenbar vinst med vårdslussarna var effektiviseringen för vårdpersonalen, vilket bland annat innebar att de fick möjlighet att ägna mer tid än tidigare åt de mer komplicerade ärendena.

Utöver effektiviseringen förbättrades även vårdkvaliteten, konstaterade Hurley Group. Inte minst var det tydligt när det gällde känsliga ärenden som depression och sexuellt relaterade sjukdomar som kunde upptäckas vid ett tidigare stadium.

Även patienterna verkade uppskatta den nya hanteringen av vårdärendena; 95 procent av dem uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med den nya vårdprocessen.