Mer personal kommer inte lösa vårdkrisen

.

Den svenska vården är mitt inne i en stor och allvarlig kris. Sjukvården har inte hängt med i samhällsutvecklingen. Medan resten av samhället är inne i den största digitaliseringsvågen någonsin sitter vården fast i gamla tankesätt.

Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att mer resurser är lösningen på alla vårdens problem men man behöver titta närmare på orsaken till resursbristen för att förstå hur den kan lösas. En undersökning från Wilke visade att 31 procent av danska sjuksköterskors arbetstid läggs på administration.

Med en åldrande befolkning med allt större vårdbehov kommer det i framtiden vara en ännu större utmaning att hitta tillräckligt med  personal för att bemanna vården. Mer resurser löser helt enkelt inte grundproblemet så länge vården har ett omodernt arbetssätt.

LÄS ÄVEN: Hur mår den svenska vården? Regeringens vision säger att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025. Men finns förutsättningarna för en digitalisering av vården?

En sönderstressad organisation, IT-system med stora användbarhetsproblem och en oförmåga att förstå hur man digitaliserar vården ur ett verksamhetsperspektiv har skapat en situation där läkare och sjuksköterskor lägger allt mer tid på administration och där tiden aldrig räcker till.

Är det rimligt att vårdpersonal spenderar en tredjedel av sitt skift på att springa för att leta efter utrustning, personal och patienter, springa fram och tillbaka till den stationära datorn för att mata in och hämta information?

De IT-lösningar som ska underlätta och frigöra tid har fått motsatt effekt och resultatet blir en ohållbar arbetssituation där stress föder stress, en arbetsmiljö som är skadlig för vårdpersonalen och i slutändan även drabbar patienterna.

Tidskrävande administration som skapar stress måste helt enkelt byggas bort och smarta lösningar som underlättar arbetet på våra sjukhus och vårdcentraler måste in.

Det finns en efterfrågan på en mer digitaliserad vård men om digitaliseringen inte sker i symbios med de som jobbar i vården kommer den att misslyckas.  Läkare och sjuksköterskor måste få möjligheter att göra sitt jobb utan att hela tiden bli avbrutna av dåligt anpassad teknik och skrivbordsnickrade IT-lösningar.

Om Sverige ska vara bäst på e-hälsa till 2025 enligt regeringens vision måste man göra om och göra rätt. Digitalisering handlar nämligen inte om att bara slänga in ett antal nya digitala e-lösningar och hoppas på det bästa utan om att använda IT på ett smart sätt för att förenkla, underlätta och förbättra vårdens förutsättningar att göra det den är allra bäst på. Nämligen möta och ta hand om patienterna.

Den som vill bygga för framtiden måste se digitalisering av vården som en nödvändighet för att skapa en bättre arbetsmiljö inom vården och i förlängningen en bättre och säkrare vård för patienten.

De partier som vill vinna ett val kan förstås lova mer personal och högre löner inom vården, men är det genomförbart?