RAPPORT: HUR DIGITALISERAS SVENSK VÅRD?

Vi på Telia gillar digitalisering. Vi ser positivt på framtiden och det som händer just nu på vårdområdet. Vi tror att digitala lösningar kan göra sjukvården bättre, både för de som arbetar i vården och för patienterna.

Därför har vi bestämt oss för att titta närmare på hur det går med digitaliseringen inom vården och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför den närmaste framtiden.