Framtidens vård

Vår satsning inom vården

Få maximal nytta av din IT-investering

Alla verksamheter är unika och har en outnyttjad potential. Det gäller bara att identifiera exakt vad som behöver göras annorlunda. 80 procent handlar nämligen om att förändra arbetsprocesser och 20 procent om tekniska lösningar. Vi hjälper till under hela förändringen – från uppstart till it-support. 

Hur mår den svenska vården?

Enligt regeringen ska Sverige vara bäst i världen 2025 på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Men finns förutsättningarna för en digitalisering av vården? Hur ska vården gå från att faxa in journaler till vårdbesök på distans och diagnoser via AI?

Läs vår insiktsrapport idag.

Ladda ner

En verksamhetsanalys – ett måste för en förändring

Vården har generellt sett stora problem med effektiviteten. En undersökning visade att sjuksköterskor lade 56 procent av arbetstiden på dokumentation och vårdkoordination. Bara 19 procent av tiden ägnades till att vårda patienter.

Om en förändring ska genomföras måste det ske på rätt sätt från början. Om det inte läggs tyngd i analysfasen kan de stora effekter aldrig nås. Med en noggrann analys kan Sveriges vård bli bäst i världen.

Läs vårt whitepaper idag.

Läs mer

Vill du veta mer om våra lösningar inom vård och hälsa?

Hitta rätt