{ "config":{ "postService": "pardotPostService", "preService": "", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Prospects", "gaEventLabel": "HurMarEgentligenDenSvenskaVarden", "formLink": "/l/280622/2017-11-02/2y7dppg", "version": "1.0.0" }, "labels":{ "header": "LÄS \"HUR MÅR DEN SVENSKA VÅRDEN\"", "subtext": "", "submitLabel": "SKICKA MIG RAPPORTEN", "submittingLabel": "LADDAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Jag godkänner att personuppgifter som samlas in delas inom Telia Company-koncernen.", "completedText": "Tack för ditt intresse! Vi skickar rapporten till din e-postadress." }, "model": [ { "label": "E-postadress", "internalName": "email", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["email","required"], "syntaxHint": "", "width": "full", "options": [] } ] }