{ "config":{ "postService": "pardotPostService", "preService": "", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Prospects", "gaEventLabel": "Hur digitaliseras svensk vård 2017", "formLink": "/l/280622/2017-12-07/32k97k7", "version": "2" }, "labels":{ "header": "HUR DIGITALISERAS SVENSK VÅRD?", "subtext": "Fyll i din mejladress så skickar vi rapporten till dig. ", "submitLabel": "SKICKA MIG RAPPORTEN", "submittingLabel": "LADDAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Jag godkänner att personuppgifter som samlas in delas inom Telia Company-koncernen.", "completedText": "Tack för ditt intresse! Vi skickar rapporten till din mejladress." }, "model": [ { "label": "Förnamn", "internalName": "firstName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Efternamn", "internalName": "lastName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Företag", "internalName": "companyName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Antal anställda", "internalName": "companySize", "inputType": "checkbox", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": ["1-50","51-100","101-150","150+"] } ,{ "label": "Mejladress", "internalName": "email", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["email","required"], "syntaxHint": "", "width": "full", "options": [] } ,{ "label": "Arbetar du för/inom vården?", "internalName": "healthcareWork", "inputType": "checkbox", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": ["Ja","Nej"] } ] }