{ "config":{ "postService": "pardotPostService", "preService": "", "formWidth": "medium", "gaEventCategory": "Prospects", "gaEventLabel": "Guide till verksamhetsanalys", "formLink": "/l/280622/2018-01-18/34j2ktm", "version": "2" }, "labels":{ "header": "GUIDE TILL VERKSAMHETSANALYS", "subtext": "Fyll i din mejladress så skickar vi guiden till dig. ", "submitLabel": "SKICKA", "submittingLabel": "SKICKAR", "cancelLabel": "Avbryt", "disclaimer": "Jag godkänner att Telia lagrar denna data och skickar vidare informationen till tredjepart *", "completedText": "Tack för att du fyllde i vårt formulär! Vi skickar guiden till din mejladress." }, "model": [ { "label": "Förnamn", "internalName": "firstName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Efternamn", "internalName": "lastName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Företag", "internalName": "companyName", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": [] } ,{ "label": "Antal anställda", "internalName": "companySize", "inputType": "dropdown", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": ["1-50","51-100","101-150","150+"] } ,{ "label": "Mejladress", "internalName": "email", "inputType": "text", "value": "", "validators": ["email","required"], "syntaxHint": "", "width": "full", "options": [] } ,{ "label": "Arbetar du för/inom vården?", "internalName": "healthcareWork", "inputType": "checkbox", "value": "", "validators": ["none","required"], "syntaxHint": "", "width": "half", "options": ["Ja","Nej"] } ] }