TELIA KOMMUN

INFRASTRUKTUR OCH TRAFIK

TELIA BYGGER FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR FÖR HELA SVERIGE.

Att ständigt förbättra, modernisera och tillgängliggöra Sveriges bästa nät är kärnan i vad vi gör. Vi på Telia tror på fri konkurrens och stödjer en öppen marknad. Fri konkurrens ger företag och hushåll ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför bygger vi fibernät som är öppna och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster från de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i våra nät.

I Sverige är idag den digitala infrastrukturen väl utbyggd - framförallt i och kring städerna. Men Sverige har en stor och levande landsbygd där det är glest mellan invånarna. Moderna e-tjänster och höghastighetsinternet måste finnas tillgängligt överallt för att människor ska kunna leva, arbeta och resa överallt. Med uppkoppling överallt ges alla möjlighet att utveckla och utvecklas i det digitala samhället.

Efterfrågan på data i näten väntas tredubblas de närmaste fem åren
Sverige har ett fantastiskt nät av infrastruktur på alla sätt och vis. För det är inte bara fibernäten som löper kors och tvärs genom Sverige - det gör våra vägar och tågräls också. Och på samma sätt som data och smarta tjänster ska flöda genom fibernäten, ska personfordon och kollektivtrafik röra sig på smartaste, effektivaste och mest miljövänliga sätt på väg och räls.

Bussar och tåg har börjat kopplas upp och man kan redan se nyttoeffekter av denna ökade digitalisering. När fordon blir uppkopplade kan trafikflödet optimeras. Trafikstockningar motverkas genom snabba och förebyggande insatser och ny mobil teknik och konnektivitet kan förbättra resenärernas upplevelse och innebär en kostnadsbesparing för trafikbolagen. Vi rör oss in i en spännande tid!

Modern uppkoppling överallt - med rätt teknik

De gamla kopparledningarna byts ut mot framtidssäkrad fiber och mobila lösningar. Med rätt utrustning möjliggörs modern uppkoppling även på ställen där täckningen historiskt varit en utmaning.

Fiberutbyggnad i snabb takt

Följ med oss till Markaryd i Småland och ta del av framgångsreceptet för en effektiv fiberutbyggnad.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton