TELIA KOMMUN

SKOLA OCH BARNOMSORG

Digitala hjälpmedel underlättar inlärningen, utvecklar pedagogiken och frigör värdefull tid.

En smart skola med digitala hjälpmedel underlättar inlärningen, utvecklar pedagogiken och frigör tid från administration för lärarna så att de kan fokusera mer på sina elever. Den pågående digitaliseringen av samhället ställer helt nya krav på framtidens arbetskraft. Därför blir även digitaliseringen av skolan en allt viktigare fråga. Ny teknik förändrar hur vi umgås, samarbetar och kommunicerar, men också i större utsträckning hur vi lär oss saker.