TELIA KOMMUN

POLITIK OCH KOMMUN

DIGITALISERING ÄR INGET MODEORD - DET ÄR ETT MÅSTE FÖR ATT TRYGGA VÄLFÄRDEN

43 MILJARDER kronor per år beräknas digitalisering av offentlig sektor ge i ökat ekonomiskt utrymme till och med 2020. Det är mer än dubbelt så mycket som statens utgifter för hela Polismyndigheten år 2015.

För att komma igång med digitaliseringen behöver kommunen först och främst en övergripande bredbandsstrategi. Denna bör vara långsiktig och ha en nära koppling till kommunens övriga verksamhetsplaner. Arbetet kan vara omfattande, kännas övermäktigt och det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Det är då man ska veta att digitaliseringen inte är något man behöver - eller ens bör - ta sig an själv. Vi på Telia brukar prata om att vi går från egosystem till digitala ekosystem - och i sådana så finns vi tillgängliga för er som en partner. Vi kan komma ut och hålla inspirationsföreläsningar med praktiska inslag och gemensamt med kommunen ta fram förslag på en digitaliseringsplan.

Ett annat viktigt inslag i kommunens digitaliseringsarbete är att vara öppen och lyhörd för medborgarnas tankar, input och frågor. Telia är marknadsledanade i Sverige på de lösningar som hjälper kommuner, myndigheter och företag att effektivt kommunicera och interagera med sina kunder och medborgare oavsett kanal (t.ex. telefon, email, chatt).

Att ha rätt teknik för rätt tillfälle utan tunga engångsinvesteringar kräver finansieringslösningar som är moderna, flexibla och heltäckande. Det kan vi hjälpa till med genom Telia Finance som är ett fristående bolag som agerar finansieringsmotor åt Telia. Telia Finance kan hjälpa till med allt från ramavtal och försäkringar till hyra av mobiltelefoner och datorer. Livscykelhantering erbjuds också - självklart miljöriktigt och enligt alla gällande riktlinjer. Telia Finance har belönats för såväl sitt miljö- och processengagemang och är nu stolta innehavare av kvalitetscertifikaten ISO 14001 samt ISO 9001.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton