TELIA KOMMUN

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

AI och robotar är nödvändiga för vår digitala framtid

Den digitala transformationen har lett till att allt fler arbetsgivare tillåter flextid och distansarbete. Detta kommer bli en allt viktigare faktor när det gäller att attrahera morgondagens arbetskraft.

Redan idag rankar personer under 30 år flexibilitet högst av val av arbetsgivare. För att möta detta krävs en digitalt anpassad arbetsplats som suddar ut gränsen mellan den fysiska och virtuella arbetsmiljön vilket i sin tur skapar nya förutsättningar för ett effektivare och flexiblare arbetsliv.

Att robotar kommer att ta över vissa jobb tycker vi är toppen! Tidsödande, administrativa och monotona arbetsmoment kan göras av smarta mjukvarulösningar så att er verksamhet effektiviseras och ger tid till mer stimulerande arbetsuppgifter. Vi har lösningar för alla typer av organisationer.