connected things public transport 2017

Kollektivtrafiken är en av de tuffaste utmaningarna för storstäder. Redan idag bor 50 procent av världens befolkning i ett storstadsområde. År 2050 beräknas siffran att öka till 70 procent. I de skandinaviska storstäderna ökar invånarantalet från 25 procent till 35 procent på tio år. 

Urbanisering skapar ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar, både på lång och kort sikt, för företag och människor. Till exempel så ökade den genomsnittliga pendlingstiden i Stockholm med över 20 procent mellan 1995 och 2013. Det betyder att morgondagens kollektivtrafik måste bli smartare.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up ; svg-icon-checkmark