bygg och fastighet

Digitaliserade byggprocesser och smarta fastigheter skapar de förutsättningar som krävs för att möta morgondagens behov på bostadsmarknaden.

"Genom digitalisering kan den totala byggkostnaden sänkas med 33 % och miljöpåverkan reduceras med 40 %"

Ett underskott på bostäder

Urbanisering, ökad globalisering och en befolkning som lever allt längre är några av de megatrender i samhället som påverkar bygg- och fastighetsbranschen. En digital revolution anses därför vara nödvändig för att lösa de stora utmaningar som väntar.

År 2025 kommer det att finnas omkring åtta miljarder människor på jorden – nästan 20 procent mer än idag – varav de flesta kommer att leva i städer. Denna utveckling ställer stora krav på att bygga fler bostäder snabbt och kostnadseffektivt. Samtidigt behöver branschen möta kommande generationers behov och möta nya krav på en högre levnadsstandard i industrialiserade länder.

Läget på bostadsmarknaden i Sverige är mer ansträngt än på mycket länge. Det råder kraftig obalans, i såväl storstadsregioner som ute i landet. Nästan samtliga kommuner anger att det är ett underskott på bostäder.

En konsekvens av urbaniseringen och en växande befolkning är ökad energiförbrukning. Idag står fastigheter för 40 procent av världens energiförbrukning och omkring 80 procent av växthusgaserna produceras av städer. Dessa siffror kommer bara att bli värre. År 2030 kommer vi att konsumera cirka 50 procent mer energi än vi gör idag. Den ökade förbrukningen skapar ett stort behov av smarta hem och smarta fastigheter, för att komma till rätta med detta och minska miljöpåverkan.

VINSTERNA MED DIGITALISERING

För fastighetsindustrin
✓ Besparingar genom intelligenta lösningar som gör att byggnader kan kopplas upp. 

✓ Arbeta miljövänligare för att möta höga miljökrav.

För byggbranschen
✓ Snabbt kunna erbjuda uppkoppling på arbetsplatser vid nybyggnation för att höja effektiviteten.

✓ Kostnadsbesparingar för lagerhållning och logistik.

✓ Ritningar i molnet ger effektivare planering och kommunikation för bygg- och arbetslagen.

✓ Byggnationer med ökad hänsyn till miljön.

TELIAS VISION

Vi vill BIDRA TILL ÖKAD EFFEKTIVITET

Oavsett hyresgäst, kommersiell eller privat hushåll, så är det kritiskt att få tillgång till uppkoppling, och gärna fiber.

Detta gör att vi på Telia kontinuerligt strävar efter att hitta innovativa lösningar på de nya krav som kommer från bygg- och fastighetsbranschen. Vi ser tre faser; nybyggnationsfasen, fastighetsbolagsetableringsfasen samt inflyttningsfasen. Och tre huvudaktörer; byggbolag, fastighetsbolag samt hyresgäst. Våra lösningar är gränsöverskridande över såväl de olika faserna som de inblandade aktörerna.

Vi har en unik fördel i den pågående digitaliseringen som sker i branschen, då vi kan erbjuda olika accessreformer, agera operatör och tjänsteleverantör samt lösningar för hyresgästen. Med rätt fokus och incitament kan vi skapa en upplevelse från byggstart till inflyttning.

STORA BESPARINGAR

Inom byggindustrin är ineffektiv logistik ett stort problem. En digitaliserad byggprocess öppnar upp för nya effektivare arbetsprocesser och kostnadsbesparingar.

Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige har med hjälp av statligt stöd påbörjat en digitalisering av sina verksamheter. Ambitionen är att såväl den totala byggkostnaden som planerings- och byggtiden ska sänkas med 33 procent vardera.

Ett annat delmål är att miljöpåverkan ska reduceras med 40 procent. Programmet, som kallas för Smart Built Environment (SBE) finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Rörlighet ett måste

Den snabba digitala utvecklingen kan vara svår att hänga med i. Det kan vara utmanande för exempelvis stora byggjättar att styra om sina organisationer till en optimal digital arbetsmetod. Experter varnar att de företag som inte hänger med riskerar att bli underleverantörer till it-företagen, som får en allt viktigare roll i byggbranschen.

Till exempel kan mycket av ett byggprojekt komma att utformas innan byggföretagen ens involverats i processen. Men de företag som satsar på sina dotterbolag har stora möjligheter att bli ledande på marknaden då de snabbrörliga dotterbolagen kan hjälpa till att anpassa rutiner i takt med marknadens utveckling.

Ett samarbete med Telia innebär

 • Nya möjligheter
  Er expertis möter vår kompetens inom ICT som optimerar medarbetaren och verksamheten.

 • Säker kommunikation
  Oavsett hur vi skräddarsyr lösningen kan ni räkna med att den är stabil och säker – från fibern till det mobila nätet.

 • Bättre samarbeten
  Personal, kunder och partners knyts närmare genom sömlösa videmöten.

 • Rörelsefrihet
  Nå alla dokument och system oavsett plats med till exempel Office 365.

Exempel på lösningar

 • office communication

  office communication

  En förutsättning för en modern arbetsplats är att låta sina medarbetare styra över sin egen digitala kommunikation – både med kollegor och kunder. Låt inte ett missat samtal bli en missad affär.

  Läs mer
 • business cloud

  business cloud

  Valet av en it-lösning handlar inte längre enbart om de tekniska lösningarna i sig. Allt fler verksamheter har insett behovet av flexibilitet, säkerhet och tillgänglighet. Vi stöttar din verksamhet med att skapa publika eller privata molnlösningar – utifrån dina behov.

  Läs mer
 • cloud network

  cloud network

  Med Cloud Network kommer du enkelt igång med både trådlösa nät och VPN, men också tjänster som höjer kundupplevelsen. Väljer du Network as a service tar vi dessutom hand om helheten, från installation och konfiguration, till service, övervakning och säkerhet.

  Läs mer