BANK, FINANS OCH FÖRSÄKRING

Digitalt mogna kunder och innovativa fintech-bolag medför ett behov av ökad digitalisering hos traditionella institutioner.

Erbjudande

Digitaliserade bankmöten – utmaning och möjlighet

Inom bank- och finansbranschen finns det en stark trend mot ”enbart digitalt”. Fysiska möten och tjänster som tidigare varit kärnan i verksamheten blir digitala för att möta nya behov.

Branschens kunder är digitalt mogna – de förväntar sig allt från snabb kommunikation och service till en personlig upplevelse i olika kanaler. Efterfrågan på nya, enkla och transparenta bank- och försäkringstjänster ökar i en allt högre takt. Speciellt nya betalformer, som mobila betalningar, värderas högt av många.

Det har medfört att branschens digitaliseringsfokus idag ligger på själva erbjudandet, som till exempel utveckling av mobilapplikationer. Många aktörer inom branschen har drivit åtskilda digitala projekt, men det krävs en mer omfattande digital transformation för att föra branschen framåt på sikt. Jakten på nischad it-kompetens blir allt hårdare och robotisering skapar helt nya tjänster.

VINSTERNA MED DIGITALISERING

För bankerna
✓ Enklare hantering av ökad trafik, inloggningar och transaktioner genom en säker infrastruktur.

✓ Skapa snabbare, billigare och säkrare transaktioner i framtiden genom smart utnyttjande av blockkedjor.

För kunderna
✓ Förbättrad kundupplevelse och ökad trygghet genom transparenta transaktioner i realtid, exempelvis med Swish och Klarna.

✓ Smidigare vardag med dygnet runt-öppettider hos banken och tillgänglighet till tjänster och konto oavsett var man befinner sig.

✓ Bättre koll på ekonomin med nya tjänster som stöttar planering, till exempel budgetverktyg.

Ökat beroende av it och säkerhet

Globala marknadstrender påskyndar behovet för både privata och offentliga organisationer att genomföra en omfattande digital transformation av hela verksamheten. Många inom branschen upplever att den största utmaningen är att genomföra interna, komplicerade förändringar.

Aktörerna i branschen blir alltmer beroende av it. Arvet av gamla legacy-system hos traditionella aktörer inom branschen innebär en stor utmaning. Den digitala transformationen är en drivkraft för att skapa nya affärs- och verksamhetsmodeller. 70 procent av ledare inom branschen säger att de planerar att öka eller bibehålla sina it-budgetar för att accelerera den digitala transformationen. Detta ställer även nya krav på att hitta rätt kompetens.

Nya produkter och stora mängder data innebär inte bara möjligheter, men också förändrade risker. Verksamheten blir mer sårbar för bedrägerier och cyberhot. Brist på förtroende är ett av de största hindren för köp när det gäller alla typer av finansiella digitala tjänster, följt av upplevd komplexitet och risker.

Även återkommande nya regulatoriska krav fortsätter att utmana branschens aktörer. När lagstiftningen inte hänger med kan det bli ett hinder för effektivisering, produktutveckling och innovation.

Erbjudande

Nya krav på snabbhet

När allt fler bankärenden görs på nätet, skapas nya förväntningar på tillgänglighet dygnet runt. Kunderna är aktiva och förväntar sig svar direkt.

Här har många banker kommit ganska långt – flera traditionella aktörer har exempelvis en utvecklad robotiserad kundtjänst. Inom finansbranschen är dock denna snabba kommunikation något nytt. Försäkringsbolag har hittills haft en kundrelation som ofta innebär kontakt en gång per år inför förnyelsen av försäkringen.

Nya möjligheter

Istället för att se nya uppstickare som hot kan traditionella aktörer ta vara på möjligheten att agera snabbare genom smarta samarbeten. Idag finns det många exempel på framgångsrika samarbeten över gränserna, och nästa steg blir att göra detsamma med Fintech-bolagen.

Idag pratar vi om blockkedjor som en revolutionerade ny möjlighet. Finansbranschen hoppas på att kunna applicera tekniken på traditionella valutor och andra värdehandlingar för att skapa snabbare, billigare och säkrare transaktioner.

INSPIRATION

Bank och finans i framtiden

Nytt sätt att uppmuntra sparande
Genom att rikta in sig på en tidigare ointresserad målgrupp fick Dreams de unga att spara digitalt.

LÄS MER

Folksam och Telias samarbete
Gamification av hastighetsmätaren ger säkrare förare och färre bilolyckor.

LÄS MER

Ett samarbete med Telia innebär

 • Säker kommunikation
  Oavsett hur vi skräddarsyr lösningen kan ni räkna med att den är stabil och säker – från fibern till det mobila nätet.

 • Rätt kompetens
  Vi säkerställer att alla medarbetare har rätt kompetens genom analys och utbildning.

 • Bättre samarbeten
  Personal, kunder och partners knyts närmare genom sömlösa videmöten.

 • Lättillgänglig kompetens
  Nyckelpersoner och spetskompetens kan enkelt göras tillgänglig för fler genom ett mobilt arbetssätt.

Exempel på lösningar

 • office communication

  office communication

  En förutsättning för en modern arbetsplats är att låta sina medarbetare styra över sin egen digitala kommunikation – både med kollegor och kunder. Låt inte ett missat samtal bli en missad affär.

  Läs mer
 • business cloud

  business cloud

  Valet av en it-lösning handlar inte längre enbart om de tekniska lösningarna i sig. Allt fler verksamheter har insett behovet av flexibilitet, säkerhet och tillgänglighet. Vi stöttar din verksamhet med att skapa publika eller privata molnlösningar – utifrån dina behov.

  Läs mer
 • cloud network

  cloud network

  Med Cloud Network kommer du enkelt igång med både trådlösa nät och VPN, men också tjänster som höjer kundupplevelsen. Väljer du Network as a service tar vi dessutom hand om helheten, från installation och konfiguration, till service, övervakning och säkerhet.

  Läs mer