2022-04-12

Jobbar du också hemifrån flera gånger i veckan? Då är det dags att se över hur skyddad du egentligen är mot cyberattacker utanför arbetsplatsen.

– Pandemin och allt distansarbete har ökat säkerhetsrisken rejält för företagen, säger Fredrik Nyberg, IT-rådgivare på Telia.

Under pandemin har många svenskar jobbat på distans och trots att restriktionerna nu är avskaffade pekar mycket på att hemmakontoren blir allt vanligare i framtiden.

Men det ställer nya krav på företagens IT-säkerhet, eftersom nätverken i svenska hem många gånger är helt oskyddade mot cyberattacker.

– Vi har fått väldigt många förfrågningar från företag som inte alls var förberedda på att de anställda skulle jobba utanför kontoren. Få anställda har koll på vilka säkerhetslösningar som krävs för att företagens känsliga information ska vara skyddad även på hemmanätverken, säger Fredrik Nyberg.

Fredrik Nyberg, IT-rådgivare på Telia

Fredrik Nyberg, IT-rådgivare på Telia.

Risk att familjen delar nätverk

Att nätverken delas av personer som inte alls har med verksamheten att göra innebär en större risk, särskilt om det finns barn i hushållet.

– Om de har speldatorer där de klickar på länkar och laddar hem appar är det svårt att ha koll på vad som slinker igenom. Brandväggarna som finns i hemmen räcker ofta inte till och många företag har inte resurserna som krävs för att kontrollera så att de anställdas nätverk är säkrade.

Vems ansvar är IT-säkerheten hemma?

Enligt Fredrik förs det en debatt om vem som egentligen har ansvaret för IT-säkerheten när en anställd jobbar på distans. Brister kan bli kostsamma vid en attack, men det är svårt att kräva att företagen ska få administrera de anställdas hemnätverk.

– Men alla företag bör gå ut med rekommendationer kring vad som gäller och om möjligt sätta upp VPN-lösningar så att de anställda kan jobba via krypterade tunnlar. Något som stärker säkerheten rejält.

Personlig IT-tekniker

För mindre företag som inte har egna IT-avdelningar kan administrationen bli övermäktig och kräva alltför stora resurser. Därför erbjuder Telia säkerhetslösningar till bolag i alla storlekar.

– Genom oss kan företagen få en personlig tekniker som övervakar den dagliga IT-verksamheten på alla plan. Teknikern kommer då med tips och råd kring hur säkerheten kan stärkas även vid distansarbete.

Telias tekniker kan hjälpa till vid enstaka problem eller genom en prenumerationstjänst. Om företagen vill ha en mer komplett lösning så kan Telias tekniker agera som en extern IT-avdelning, en tjänst som blivit mer efterfrågad.

– Vi ser att fler företag inser hur viktigt det är med IT-säkerhet, särskilt efter större attacker mot till exempel matvarukedjor. Sådana angrepp gör att företagen vill se till att något liknande inte drabbar dem, avslutar Fredrik.

Klicka här om du vill du veta mer om våra personliga tekniker

"Alla företag bör sätta upp VPN-lösningar så att de anställda kan jobba via krypterade tunnlar. Det stärker säkerheten rejält."

– Fredrik Nyberg, IT-rådgivare

Mer från IT-bloggen

Händer med mobil

IT-säkerhet

Är jobbmobilen en säkerhetsrisk?

Man på kontor lutar sig framför dator

Erbjudande

IT-Tekniker

Från 399 kr/mån

Kvinnor på mörkt kontor med surfplatta och laptop

IT-säkerhet

Datadriven affär = hållbart

Utvalda produkter för företaget