Ökat distansarbete medför nya typer av säkerhetsrisker. Kunskapen är dock fortfarande låg om hur dessa risker ser ut. Här hittar du några tips för hur säkerheten kan ökas.

Många nätverk i svenska hem är helt oskyddade mot cyberattacker. De brandväggar som finns inbyggda i routrar som säljs till konsumenter räcker ofta inte till. Om nätverket delas inom familjen är det svårt att ha kontroll på att inte någon i hushållet laddar ner en app eller spel som innehåller skadlig kod, eller att någon klickar på en osäker länk. Om så sker finns risk att alla drabbas.

Företag som låter sina anställda jobba hemma eller på distans har oftast inte resurser att de anställdas nätverk är säkrade. Även om företaget kan drabbas vid ett cyberangrepp som startar i ett hemmanätverk är det inte självskrivet att företaget är eller bör ansvara för att kontrollera eller administrera de nätverk som används i hemmet.

Så här kan säkerheten ökas

Utbilda de anställda om riskerna med att koppla upp sig på oskyddade eller i värsta fall okända nätverk för ökad medvetenhet och minskat riskbeteende.

Introducera en VPN-lösning så de anställda kan ansluta till företagets nätverk och information via krypterade tunnlar. Det ökar säkerheteten rejält.

Ta hjälp av en extern konsult för att identifiera risker och hitta lämpliga lösningar. Det kan spara både resurser och administration. 

Telia erbjuder säkerhetslösningar till bolag i alla storlekar. Med exempelvis Smart säkerhet från WithSecure, tidigare F-Secure, får ni en av de högst rankade säkerhetsplattformarna på marknaden. Tjänsten är skräddarsydd för smidig hantering på små och medelstora företag och ger ständigt uppdaterad IT-säkerhet, oavsett vilka enheter medarbetare använder. 

IT-rådgivare Fredrik Nyberg

IT-experten:

Utvalda produkter för företaget