2022-06-29

Serverless, hybridmoln och cloud native. Molnet har gett upphov till en mängd nya begrepp och buzzwords att hålla reda på. Men vilka ger verklig affärsnytta? Vi har valt ut fem begrepp som vi tycker att du ska ha koll på 2022.

När företag växer är det idag naturligt att applikationer, lagring, kommunikationen och andra delar av företagets IT flyttar ut i molnet. Under pandemin var det många företag som fick upp ögonen för fördelarna med molndrift, men i takt med att molntjänster blir allt mer flexibla, kostnadseffektiva och säkra blir molnmarknaden också mer komplex. Utvecklingen går i rasande takt och att veta vad just ditt företag behöver av alla nya funktioner och tjänster är inte det lättaste. 

Här är några av begreppen du behöver ha koll på just nu:

Hybridmoln - det bästa av två världar

Molntjänster är traditionellt uppdelade i publika och privata: publika moln är färdiga tjänster med en fast månadsavgift, tillgängliga till vem som helst. Privata molntjänster kan liknas vid att outsourca den egna serverdriften till en extern serverhall, men där datan fortfarande enbart är tillgänglig för företaget som äger den. Hybridmoln är helt enkelt en blandning av dessa två varianter, där du kan få det bästa av båda världar. Mindre känslig data som du behöver ha snabbt åtkomlig lägger du i stora, skalbara, publika moln, medan känsligare data placeras i privata moln. Då kan du lättare styra vem som ska ha tillgång till vad och övervaka hur, när och av vem datan används. 

Serverless - nästa nivå av abstraktion

Molnet består ju som bekant av en massa servrar så namnet ”serverless” är något missvisande, men tanken med serverless att du ska slippa tänka i termer av enskilda servrar eller specifik kapacitet när du köper molntjänster. Istället betalar du bara för just den kapacitet du behöver för stunden och kan på så sätt fokusera på innovation snarare än specifikationer och andra tekniska detaljer. Serverless kallas även ”function-as-a-service”. 

Preemptible Virtual Machines - spara pengar på oförutsägbarhet

En av fördelarna för molnkunder är skalbarhet och att inte behöva boka upp sig på en särskild kapacitet i förväg. Det här gör dock att molnleverantörerna alltid har överkapacitet som inte används och bara står och tickar pengar. Dessa reas ut under namn som ”preemptible virtual machines”, ”spot instances” eller ”spot virtual machines”. För dig som kör lågprioriterade processer som inte tar skada av att avbrytas när som helst (då molnleverantören behöver kapaciteten till en bättre betalande kund) kan du spara upp till 90 procent på ordinarie pris hos exempelvis Amazon eller Microsoft Azure. 

Green computing - minska klimatavtrycket

Vad gör din molnleverantör för att minska sitt klimatavtryck? Idag är trenden med green computing, green IT eller sustainable IT hetare än någonsin. Datacenter står för tre procent av världens energiförbrukning, en siffra som ökat med 100 procent de senaste tio åren. Allt fler kunder efterfrågar hållbara datacenter, vilket är något leverantörerna har förstått. När Microsoft öppnade sina datacenter i Sverige under 2021 gjorde de ett stort nummer av att de är några av de mest hållbara i världen med förnybar el, luftkylning och anläggning för hårdvaruåtervinning on site. 

Cloud native - applikationer med molnets alla fördelar (och några nackdelar)

Cloud native är ett sätt att bygga och köra applikationer och system uteslutande i molnet med tekniker, tjänster och praktiker som är unika för molnet. Applikationerna kan alltså inte laddas ner och köras på en dator. Cloud native-appar bygger på flera mindre så kallade ”microservices” och kan därför uppdateras och förbättras iterativt utan att själva tjänsten behöver stoppas. De bygger i regel på open source-kod och öppna standarder vilket gör att de blir lättare att uppdatera och underhålla över tid. Nackdelen är att cloud native-appar kräver ett nytt sätt att tänka vad gäller övervakning, distribution och utveckling för att verkligen dra nytta av alla fördelar. 

Hybridmoln, serverless, Preemptible Virtual Machines, green computing och cloud native. Vi förklarar.

Mer från IT-bloggen

Händer med mobil

IT-säkerhet

Är jobbmobilen en säkerhetsrisk?

Man på kontor lutar sig framför dator

Erbjudande

IT-Tekniker

Från 399 kr/mån

Kvinnor på mörkt kontor med surfplatta och laptop

IT-säkerhet

Datadriven affär = hållbart

Utvalda produkter för företaget