Telia släcker kontor under årets Earth Hour

Som miljontals människor och företag runtom i Sverige och världen släcker Telia lamporna på sina kontor under årets Earth Hour. Temat för 2022 är "Släck för vår enda planet" och syftar till att sätta fokus på klimat och biociversitet. Släck ljuset och tänd hoppet tillsammans med oss.

Idag mellan klockan 20:30 och 21:30 slocknar ljuset på Telias kontor runtom i Sverige, i syfte att tända hopp. Även samtliga medarbetare uppmanas att delta. Det är en viktig symbolisk handling för att uppmärksamma klimathotet och att alla kan bidra till att ta hand på vår planet.

För att skapa en hållbar vardag för människor, företagare och samhället i stort pågår en rad initiativ inom ramen för Telias strategi och verksamhet, till exempel:

Resan till noll – Telia har antagit ambitiösa miljömål och ska till år 2030 vara helt koldioxidneutralt genom hela värdekedjan och inte heller ge upphov till något avfall. Resan till noll utsläpp och noll avfall är kärnan i vårt miljöarbete och inkluderar utsläpp hos såväl leverantörer som kunder.

Det miljöcertifierade och klimatneutrala nätet – Telia är den första miljöcertifierade mobil-, bredbands- och fastnätsoperatören i Sverige enligt ISO 14001-standarden. Efter många års arbete med att minska våra koldioxidutsläpp har vi nu också klimatkompenserat de utsläpp vi fortfarande orsakar i vеr egen verksamhet, till exempel genom affärsresor och med företagsfordon.

El märkt med Bra Miljöval – Telia är Sveriges första operatör med el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det innebär att all el är förnybar och att elproduktionen lever upp till högt ställda krav om hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Dessutom är elanvändningen i stort sett samma som för 20 år sedan, trots att vi gеtt från 2G till 5G och det idag skickas 40 gånger mer data genom näten.

Telias mobilrörelse – Telia har infört en hållbar mobilrörelse: Panta mobilen, Laga mobilen (Care and Repair) och Begagnad mobil. Ett cirkulärt ställningstagande där ingen mobil ska glömmas bort och alla ska kunna återbrukas eller återvinnas, oavsett märke eller skick. Vi tar hand om mobilen oavsett var i livsrörelsen den befinner sig för kunden. 

För tolfte året i rad har svenska konsumenter utsett Telia till det mest hållbara varumärket inom telekom i Europas största studie om hållbarhet, Sustainable Brand Index. Läs fler exempel här.

Läs också mer på Telias hållbarhetssidor.
 
EARTH HOUR är ett globalt initiativ från Världsnaturfonden (WWF) för att uppmärksamma klimatfrågan genom att under en timme släcka ner och stänga av så mycket belysning och elektrisk apparatur som möjligt. Det arrangerades första gången i Sydney i Australien 2007 och året efter blev det en global kampanj.