Sms från Folkhälsomyndigheten och MSB

Som Regeringen meddelade vid fredagens presskonferens kommer Telia och övriga operatörer att bistå Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten (FoHM) med ett sms-utskick till sina respektive kunder.

Meddelandet som börjar skickas måndag den 14 december, då de nya riktlinjerna för covid-19 börja gälla, innehåller en uppmaning om att följa de uppdaterade nationella föreskrifterna.
Avsändare är MSB och FHM och mer information finns på krisinformation.se. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/december/sms-med-information-om-covid-1