Telia Försäkring byter försäkringsgivare

Publicerad: 2017-05-29 08:00 | Taggar: Kategorier:

Telia Försäkring byter försäkringsgivare från Chubb till Telia Försäkring AB. För dig som kund innebär detta inga praktiska förändringar.

Försäkringsavtalet med vår befintliga försäkringsgivare för Telia Försäkring, Chubb European Group Limited  (”Chubb”), upphör 20170701 och ett avtal med Telia Försäkring AB tar vid samma dag. Vi är skyldiga att informera dig som kund om detta. För dig innebär detta dock inga praktiska förändringar då du har oförändrat försäkringsskydd och villkor som tidigare.

För dig som har tecknat försäkring innan 20170401:
Försäkringsavtalet med Chubb upphör 20170701 och när du betalar din faktura ingår du istället ett nytt försäkringsavtal med Telia försäkring AB.

För dig som har tecknat/tecknar försäkring mellan 20170401-20170630:
Försäkringsavtalet med Chubb upphör 3 månader efter att avtalet startade och när du betalar din faktura ingår du istället ett nytt försäkringsavtal med Telia försäkring AB.

Om du har frågor om försäkringen hänvisar vi dig till Telia försäkringsservice via mail teliaforsakring@willis.com eller via telefon 08-463 89 50. Skadeanmälning gör du även fortsättningsvis via telia.se/forsakring.

Bästa hälsningar,
Chubb European Group Limited  och Telia Försäkring AB.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton