Hélène Barnekow och Mats Lundbäck i SvD: Statligt blåljusnät kan bli säkerhetsrisk

Publicerad: 2017-05-04 10:48 | Taggar: Kategorier:

​Idag publiceras en debattartikel på SvD Brännpunkt där Telias vd Hélène Barnekow och Mats Lundbäck, CTO, pekar på riskerna med att bygga ett nytt separat mobilnät för blåsljusmyndigheterna. Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

​SvD Brännpunkt 4 maj 2017:

Ett nytt separat statligt mobilnät för blåljuskommunikation riskerar att vara förlegat redan innan det tas i bruk. Det kommer att skapa merkostnader på åtskilliga miljarder för användarna – polis, kommuner, räddningstjänst och akutsjukvård. Vi uppmanar regeringen att inte gå vidare med utredarens förslag, skriver Hélène Barnekow och Mats Lundbäck, Telia Sverige.

Promemorian ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” är just nu ute på remiss. Den behandlar frågan om att ersätta den kommunikationslösning som bland annat polisen, räddningstjänsten, kommuner och ambulanser använder. Telia delar helt bilden att säker och modern kommunikation är en förutsättning för ett effektivt arbete hos dessa viktiga samhällsfunktioner. Dock har den utredning som ligger till grund för promemorian flera allvarliga brister i sina centrala antaganden och som en följd av detta föreslås att ett nytt statligt separat mobilnät ska byggas.

Telia föreslår i stället en lösning där de så kallade blåljusmyndigheterna använder särskilda kommunikationstjänster i de befintliga mobilnäten. En sådan lösning är säkrare, har bättre kapacitet, innebär väsentligt lägre kostnader för användarna och kan implementeras fortare.

Det separata nät som föreslås är tänkt att enbart använda ett fåtal frekvenser, vilket gör det till ett enkelt mål att slå ut. Ett kommersiellt mobilnät, däremot, använder flera olika frekvensband. Att slå ut dessa frekvenser samtidigt är närmast omöjligt, vilket bland annat konstaterats av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

I utredningen konstateras att ett separat nät kommer ha begränsad totalkapacitet och därför är beroende av att låta trafik gå via de kommersiella mobilnäten. Detta gäller i synnerhet vid en nödsituation där många användare behöver röst- och datakommunikation samtidigt. Detta innebär en betydande sårbarhet då det är svårt att säkerställa till exempel prioritering och överlastskydd med en lösning som är beroende av flera olika nät. Ett blåljusnät som levereras via ett kommersiellt nät kan ge betydligt mer kapacitet och har därför helt andra möjligheter att garantera fungerande tjänster när det verkligen behövs.

Kostnaderna för att bygga ut och underhålla ett nät med genomgående hög säkerhet har kraftigt underskattats i utredningen. Enligt utredningen kommer den initiala investeringskostnaden för ett nytt rikstäckande mobilnät uppgå till 4,5 miljarder. Telias beräkningar visar att en realistisk investeringsnivå för ett nät med genomgående hög säkerhet snarare är 14 miljarder och därutöver tillkommer årliga driftkostnader.

Än mer relevant är dock skillnaden i kostnad mellan att bygga ett nytt separat nät och att använda tjänster via ett befintligt mobilnät. Telias beräkningar visar att det skiljer närmare 10 miljarder kronor i initial investering och därutöver tillkommer skillnader i driftkostnader, uppgraderingar och så vidare. Den norska telemyndigheten har låtit göra en kostnadsjämförelse över en längre tidsperiod och kommit fram till att skillnaden i nettokostnad är över 24 miljarder norska kronor. Att det skiljer flera hundra procent mellan olika beräkningar visar behovet av att låta experter analysera de olika alternativens totala kostnader över dess livslängd. Det är grunden för ett rättvisande och komplett beslutsunderlag.

På Telia har vi lång erfarenhet av att bygga nät och anser inte att det skulle vara möjligt att bygga ett nytt nät med hög robusthet och bra täckning till den kostnad som utredningen kommit fram till. Om regeringen väljer att gå vidare med utredningens förslag finns därför en betydande risk att mer pengar kommer behöva skjutas till i takt med att nätet byggs ut. Det innebär ett stort slöseri med resurser och eftersom kostnaderna betalas av några få blåljusmyndigheter finns en betydande risk att detta går ut över deras kärnverksamhet. 

Ett separat statligt nät kommer att vara förlegat redan innan det kan tas i bruk. Att utvecklingen inom mobil kommunikation går oerhört fort kan knappast ha undgått någon och de svenska mobiloperatörerna gör årligen mångmiljardinvesteringar för att låta kunderna ta del av denna utveckling. Genom smart samverkan och effektiv användning av befintliga resurser kan därför blåljusmyndigheterna redan i dag ges möjlighet att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och kommunicera säkert.

Polis, räddningstjänst, kommuner och akutsjukvård är i stort behov av nya och moderna kommunikationslösningar. Bästa möjliga förutsättningar för detta skapas genom dialog och samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Här hittar du Telias remissvar.
 

Hélène Barnekow -  vd Telia Sverige
Mats Lundbäck - CTO Telia Sverige

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton