Ett hackaton och fyra globala hållbarhetsmål

Publicerad: 2016-09-21 12:00 | Taggar: Kategorier:

Under året har Telia på olika sätt som ledande aktör i digitaliseringen stöttat FN:s globala hållbarhetsmål genom flera initiativ. Bland annat engagerade vi oss i och stöttade ett hackaton i Malmö i april, där människor från hela världen möttes för att under 48 timmar utveckla nya idéer för intelligenta byggnader och hälsovård.

Att stödja hackaton, som i sin tur främjar digitalt entreprenörskap och innovation, är ett sätt att bidra till en mer hållbar framtid. Fler innovationer och entreprenörer skapar fler arbetstillfällen. Med fler företag och arbetstillfällen kommer ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur gynnar samhället i stort, säger Marie Trogstam, Hållbarhetschef för Telia i Sverige.

På detta sätt bidrar Telia också till att förverkliga FN:s globala hållbarhetsmål nummer 8 – Decent work and economic growth - och nummer 9 – Industry, innovation and Infrastructure.

Under hackatonet tillhandahöll Telia sin M2M-in-a-box produkt för teamen som skulle delta, som ett verktyg i deras utvecklingsarbete under hackatonet.

Genom att samarbeta på detta sätt med unga kreativa människor stöder vi förhoppningsvis några nya entreprenörer som är angelägna om att använda digitala lösningar för en bättre miljö, effektivare vårdlösningar eller smartare byggnader. Jag känner mig stolt över att vi kombinerar affärsnytta med värde för samhället, säger Per Sjöström, region-ansvarig säljare på Telias avdelning för IoT-solutions (maskin-till-maskin-lösningar).

Detta specifika hackaton hade också i sig en väldigt hållbar agenda, där syftet var att komma med nya idéer för intelligenta byggnader och hälsovård. På så sätt arbetade deltagarna intensivt under två dagar med att hitta lösningar på två av de globala hållbarhetsmålen, nämligen nummer 3 – Good health and well-being – och nummer 11 – Sustainable cities and communities.

Se mer om hackatonet i denna film https://youtu.be/LBMpzN64mjM

 

 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton