navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Inspelning av samtal. Nyhet i media

Uppdaterad: 2016-01-11 09:42

Idag har det uppmärksammats av flera medier att Telia låter ett externt företag spela in kundsamtal.

Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår service i kundtjänst och göra det snabbare och enklare för dig som kund att få hjälp. Det är en naturlig del av vårt förbättringsarbete. För att kunna göra det behöver vi analysera vilka frågor som ställs till oss. Via talsvar och på telia.se informerar vi om att samtal till oss kan komma att spelas in. Under några veckor har vi anlitat det israeliska företaget NICE för att hjälpa oss förbättra och förenkla våra produkter och tjänster. Företaget analyserar återkommande frågor och ord ifrån inspelade kundsamtal som vi på Telia har gjort kopplat till våra produkter och tjänster, vilket gör att vi i vår tur får återkoppling om saker som vi måste förbättra. NICE är världsledande inom det området, och de begränsat antal medarbetare som har fått lyssna på samtal är bundna av strikta sekretessavtal enligt EU-kommissionens riktlinjer. Det är här arbetet pågick under hösten och har avslutats som planerat.

Vi följer självklart de lagar och regler som gäller. Du kan läsa mer om din integritet hos Telia här.

Frågor och svar:

Har det här gjorts i hemlighet?
Nej, via talsvar och på telia.se informerar vi våra kunder om att samtal till oss kan komma att spelas in.

Vem har spelat in samtalen?
Det har vi på Telia gjort.

Varför spelar ni in samtal?
Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår service i kundtjänst och göra det snabbare och enklare för dig som kund att få hjälp. Det är en naturlig del av vårt förbättringsarbete. För att kunna göra det behöver vi analysera vilka frågor som ställs till oss. Via talsvar och på telia.se informerar vi om att samtal till oss kan komma att spelas in. Under några veckor har vi anlitat det israeliska företaget NICE för att hjälpa oss förbättra och förenkla våra produkter och tjänster. Företaget analyserar återkommande frågor och ord ifrån inspelade kundsamtal som vi på Telia har gjort, kopplat till våra produkter och tjänster, vilket gör att vi i vår tur får återkoppling om saker som vi måste förbättra. NICE är världsledande inom det området, och de begränsat antal medarbetare som har fått lyssna på samtal är bundna av strikta sekretessavtal enligt EU-kommissionens riktlinjer. Det är här arbetet pågick under hösten och har avslutats som planerat.

Varför har ni valt ett Israeliskt företag?
NICE är världsledande inom det här området, och de begränsat antal medarbetare som har fått lyssna på samtal är bundna av strikta sekretessavtal enligt EU-kommissionens riktlinjer.
 

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic