navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Stängning av portar på mobilsurf

Publicerad: 2015-09-30 15:21

Vi kommer att utföra en förändring som begränsar vissa möjligheter för avancerade användare. Vanliga användare kommer inte att märka av denna förändring.

Med anledning av allt kraftigare överbelastningsattacker (DDoS-attacker) i våra nät där både vi och våra kunder har påverkats av driftstörningar, är vi dessvärre tvingade att stänga den så kallade ”DNS-trafiken” på port 53 och ”SSDP-trafiken” på port 1900 för kunders inkommande trafik. Vi har tidigare gjort detta i det fasta bredbandsnätet, och kommer nu även att göra det i mobilnätet.

Detta kommer inte innebära någon påverkan vid normal användning av mobilsurf, men kan påverka en liten del av Telias kunder, som är avancerade användare. Stängningen av portarna kommer att inledas den 1 oktober och beräknas ta några dagar. Att stänga port 53 och 1900 görs för att skydda alla våra kunder och för att minska problemet med överbelastningsattacker.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic