Övergången till framtidens nät fortsätter

Publicerad: 2015-10-13 14:49 | Taggar: Fiber Kategorier:

IT och digitaliseringen är central del av av vårt samhälle och en del av vardagen för de flesta människor. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en driftsäker uppkoppling som fungerar utan avbrott.

Utbyggnaden av framtidens nät innebär samtidigt att användningen av den tidigare generationens kopparnät minskar i snabb takt. Fiber och mobilt möter kundernas krav på att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs också för att kunna leva upp till de krav på säker - och robusthet som är en förutsättning för bland annat framtida välfärdstjänster. 

I allt fler områden kommer det därför inte vara hållbart att, parallellt med framtidens nät, fortsätta underhålla och investera i kopparnätet för att garantera den nivå av driftsäkerhet som ett allt mer digitaliserat samhälle kräver. 

TeliaSonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på framtidens nät. Övergången innebär att i områden där koppartjänsterna inte är framtidssäkra kommer en fullständig övergång till tjänster baserade på i första hand fiber- och mobilnät att genomföras. Tjänster som kommer att påverkas är telefoni, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster. 
Alla kunder kommer att bli kontaktade i god tid innan förändringen träder i kraft. Övergången till framtidens nät berör kunder till flera olika operatörer. 

Om du har frågor - kontakta din nuvarande operatör.

Till vår sida om Framtidens nät

Läs mer om övergången till framtidens nät (PDF) 

Kommuner och orter 2016 (PDF) 

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton